LogoALT

Placek modelu socjalnego

rita2_rinkimai2016

Premiera dziwi fakt, że ponad 50% przepytanych mieszkańców kraju opowiedziało się przeciwko nowemu Kodeksowi pracy lub nieprzychylnie ocenia ten akt prawny leżący u podstaw modelu socjalnego.

Więcej →

W Solecznikach wszystko jest na właściwym miejscu

konwencja_soleczniki_rinkimai2016

W Centrum Kultury w Solecznikach rozpoczęła się 16 września, w piątek, po południu konwencja wyborcza Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, jej oddziału solecznickiego. Zjazd poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach.

Więcej →

Jak głosować?

skladankanarink2016wieksza

Szanowni Wyborcy! W dzielnicy wyborczej otrzymacie dwie karty do głosowania (RINKIMŲ BIULETINIS): w okręgu wielomandatowym (na całą Litwę) i miejscowym okręgu jednomandatowym.

Więcej →

Pozycja AWPL-ZChR w rankingu stabilnie wysoka

pozycja_awpl

Na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w kraju w sondażach prowadzi Litewska Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 24%, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) utrzymuje stabilnie wysoką pozycję w rankingu partii politycznych.

Więcej →

Konwencja wyborcza AWPL-ZChR w Wisagini

konwent_wisaginia

„Trzeba mocno stać na ziemi, a z okna patrzeć na ludzi” – twierdzi Danuta Wejksza, mieszkanka Turmonta i cieszy się, że w program wyborczy Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin nie wnosi podziału, lecz stara się zjednoczyć wszystkich ludzi wokół najcenniejszych wartości, jakim jest wiara i rodzina. Pani Danuta cieszy się, że …

Więcej →
Strona 2 z 3123