LogoALT
konwent_rejon_wilenski_rinkimai2016

Rugsėjo 17-osios vidurdienį Vilniaus Šventosios dvasios bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios, draugėn subūrusios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščionių šeimų sąjungos Vilniaus rajono skyriaus vadovus ir narius.

Po bendros maldos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščionių šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai nuvyko į Vilniaus lenkų kultūros namuose vykusią Vilniaus rajono skyriaus partijos rinkimų konvenciją.

Visuotinį priešrinkiminį partijos suvažiavimą pradėjo Nemenčinės liaudies šokių ansamblis „Perła“, vadovaujamas Germano Komarovskio.

Į konvenciją atvyko Rukainių parapijos kunigas Jan Matusevič, LLRA-KŠS pirmininkas, Europos Parlamento narys, partijos rinkimų štabo viršininkas Valdemar Tomaševski, LLRA-KŠS Seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Seimo narys Leonard Talmont, Vilniaus rajono merė Marija Rekst, Vilniaus rajono vicemeras Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės  administracijos atstovai, vadovaujami Liucinos Kotlovskos, partijos nariai ir jos šalininkai.

„Verta būti aktyviam ir dirbti Vilniaus kraštui, Lietuvai, kiekvienam mūsų šalies piliečiui“
Valdemar Tomaševski pasveikino visus kreipdamasis: „Tebus pagarbintas Jėzus Kristus.“ Jis pasakė, kad tai jau šešta konvencija prieš rudens rinkimus į Seimą.

Pirmininkas džiaugėsi, kad žmonių susidomėjimas yra didelis ir rinkimų kampanija vyksta sklandžiai. „Verta būti aktyviam ir dirbti Vilniaus kraštui, Lietuvai, kiekvienam mūsų šalies piliečiui“, – ragino LLRA-KŠS lyderis.

Politikas pabrėžė, kad šūkiai, su kuriais partija eina į rinkimus, yra svarbūs visiems, kaip ir krikščioniškosios vertybės, be kurių neįmanoma bet kokia socialinio teisingumo veikla, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio skirtumai yra milžiniški, o apie 20 proc. žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. „Vyriausybė yra patenkinta savimi, o žmonės gyvena sunkiai. Mes sukūrėme ir pasiūlėme visą priemonių paketą, kad gyventojai pajustų augančią šalies ekonomiką. Labai svarbią vietą mūsų programoje užima šeimos politika. Tradicinė šeima yra mūsų bendruomenės stiprybė. Garbinga politika yra ne nuvalkiota frazė, o mūsų veiklos pagrindas“, – pareiškė Valdemar Tomaševski.

LLRA-KŠS pirmininkas pabrėžė, kad partijos atstovų veikla ir darbas yra elgesio pavyzdys kitiems: „Mūsų atstovai Seime nebalsavo už atlyginimų sau pasididinimą, tai buvo principingas balsavimas. Valdžią suprantame ne kaip valdymą dėl kėdžių ir naudos, mes suprantame valdžią kaip tarnavimą piliečiui. Valdantysis – tai piliečių tarnas, ir šia kryptimi mes dirbsime. Jei lemtis leis į Seimą būti išrinktam didesniam atstovų skaičiui, turime tapti tarnais, o ne išrinktaisiais, skrajojančiais debesyse, ar vadinamuoju elitu. Toks mūsų išskirtinis metodas politinėje scenoje.“

„Mes siūlome naują politiką“
„Mes siūlome naują politiką“, – pareiškė politikas ir pridūrė, kad gauti vis daugiau mandatų nėra tikslas savaime, o tik priemonė įgyvendinti rinkimų programą.

V. Tomaševski pabrėžė, kad sąžiningiems politikams nėra lengva, o valdymas jiems nėra lengva užduotis. „Mes privalome išsaugoti vienybę ir vadovautis  rinkimų programa – kitaip mes nebūsime patikimi rinkėjams. Nesilaikome įsitvėrę kėdžių bet kokia kaina“, – pareiškė partijos  lyderis ir kaip pavyzdį pateikė 2014 metus, kai partija paliko valdančiąją koaliciją, tapusi Renatos Cytackos ir partijos garbės gynėja, kai praktiškai visi pasiūlymai, dėl kurių susitarta sprendžiant Vyriausybės formavimo klausimą, koalicijos buvo atmesti. „Mes negalėjome leisti, kad su mumis nesiskaitytų“, – sakė Valdemar Tomaševski. Pirmininkas pareiškė, kad rinkėjai įvertino tokią principingą poziciją, ir 2015 m. rinkimuose partija gavo 1/3 daugiau balsų. Tuo tarpu partijos, kurios karštligiškai laikėsi kėdžių, tiek pat neteko.

Tiek kaip sąžiningos politikos, tiek ir vadovavimosi šalies piliečių interesais pavyzdį V. Tomaševski paminėjo trečiadienį vykusį balsavimą dėl Darbo kodekso. „Visi balsavo už tokią kodekso formą, kuri apriboja darbuotojų teises ir dirbantį žmogų paverčia dar intensyvesnio išnaudojimo kempine, o juk darbuotojai ir dabar per daug stiprybės ir sveikatos turėjo atiduoti darbo vietose. LLRA-KŠS frakcija vienintelė Seime balsavo prieš šį dokumentą. Taigi ir šiuo atveju mes buvome gera išimtis“, – įvertino pirmininkas.

Partijos vadovas pasakė, kad globa ir dėmesys turėtų būti nukreipti ne tik į Vilniaus kraštą, – reikia atsiverti visos šalies visuomenei: „Būtinai reikia atsiverti į brolius lietuvius. Tai yra nauja kokybė. Tai, ką mes supratome, ir tai, ką įvykdėme, turime perteikti mūsų bendrapiliečiams. Laikas parodys, ar tai pavyks, bet kito kelio nėra. Mūsų misija yra parodyti gerą pavyzdį ir pateikti jį visai šaliai.“

„Kiekvieną renginį pradedame Šv. Mišiomis“
Grupės lyderis priminė, kad kiekvieną svarbesnį renginį ir kiekvieną rinkimų kovą LLRA jau mažiausiai 17 metų nuoširdžiai pradeda Šv. Mišiomis. Jis išreiškė nuostabą, kodėl šį kartą kai kuriems Kurijos atstovams tai nepatiko. „Aš nesuprantu tokios naujos Kurijos pozicijos, bet nuolankiai ją priimu“, – pasakė V. Tomaševski ir padėkojo partijos nariams bei gerbėjams už viską, ką šie padarė ir daro, taip pat už ateities darbus.

„Mūsų atstovai dirba dorai ir sąžiningai“
Rita Tamašunienė, Seimo LLRA- KŠS frakcijos seniūnė, pasveikino visus ir paskelbė, kad jį dalyvauja jau šeštoje rinkimų konvencijoje. „Šešta ir kartu maloniausia, nes aš esu tarp savų“, – pasakė daugiametė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotoja.

„Rinkimuose startuojame jungdami visus žmones. Mūsų grupė dirba sąžiningai, gina viešąjį interesą ir kiekvieno žmogaus poreikius – tai įrodėme dirbdami ketverius metus Seime. Mes rodėme asmeninį pavyzdį, teikdami teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, dirbdami bei veikdami“, – sakė Rita Tamašunienė.

Seimo LLRA-KŠS frakcijos vadovė padėkojo merei Marijai  Rekst, seniūnams bei Administracijos tarnautojams už pasiūlymus ir idėjas, be kurių, kaip įvertino, nebūtų pavykę įgyvendinti daugelio projektų rajone. R.Tamašunienė pasakė, kad frakcija parengė prie pabaigos artėjančios kadencijos veiklos ataskaitą. Apie pasiekimus politikė kalbėjo trumpai. Ji priminė, kad LLRA-KŠS frakcijos narių pastangomis pavyko nuo 20 iki 30 proc. padidinti finansavimą vietinės reikšmės keliams, ir pasakė, kad Seimo nariai nesustos, nes jų eilinis tikslas yra padidinti šią sumą iki 40 procentų kelių programos.
Frakcija daug nuveikė gindama švietimą ne tik Vilniaus regione, bet ir visoje Lietuvoje. LLRA-KŠS parlamentarų pastangomis, priminė Seimo narė, Seimas dvejiems metams pratęsė vidurinių mokyklų kreipimosi dėl gimnazijos statuso terminą.

„Mes gynėme savo pensininkus, kuriems grąžino dalį pensijos, sumažintos krizės metu. Tai nebuvo lengva, didelį pasipriešinimą kėlė Finansų ministerija“, – atliktus per ketverių metų kadenciją darbus vardijo R.Tamašunienė.

„Daug pavyko nuveikti, kažkas nepavyko – taip atsirado rinkimų programa, kuri yra reakcija į socialinio jautrumo šalyje trūkumą. Mes vykdome sąžiningą politiką, mūsų atstovai dirba dorai ir sąžiningai, jie negalvoja apie asmeninius interesus, o tai yra išimtis nacionalinės politikos scenoje. Visos parlamentinės partijos buvo įsivėlusios į korupcijos skandalus. Tai kelia siaubą, nes šešėlis krenta ant visų, bet ne visi Seime yra tokie, ir tik rinkėjai nuspręs, kokie žmonės ateis į valdžią“, – pabrėžė politikė.

„Kitos frakcijos „nusirašo“ nuo mūsų“
Vertindama partijos rinkimų programą, frakcijos seniūnė pažymėjo, kad dokumentas yra orientuotas į šeimą ir skirtas pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas. „Reikia taip valdyti viešąsias lėšas, kad dirbantis pilietis patirtų ekonomikos augimo efektą, pajustų, kad jo mokami mokesčiai viena ar kita forma grįžta jam ir jo šeimai. Šito mūsų šalyje nėra, todėl piliečiai yra nusivylę valdžios institucijomis. Tai, įskaitant ir nesąžiningą biudžeto išteklių padalijimo būdą, kai nemaža jų dalis neateina piliečiams, reikia pakeisti“, – būsimos kadencijos tikslus vardijo parlamentarė.

Politikė sakė, kad viešosiomis lėšomis turėtų būti disponuojama taip, kad ekonomikos augimas būtų juntamas kiekvienam piliečiui. Kitas partijos siekis, pabrėžė R. Tamašunienė, padidinti gimstamumą. Partija siūlo išmokėti per mėnesį 120 eurų mokestį už antrą ir kitus vaikus. „Tai ne utopija – ekonominiai rodikliai tai leidžia. Taip daro Prancūzija, Lenkija“, – gerąja kitų šalių praktika pasirėmė Seimo narė.

R. Tamašunienė pabrėžė, kad ypatinga globa turėtų būti apsupti jaunimas ir jaunos šeimos, kurios turi gauti nuolaidas pirmajam butui pirkti. „Dabar tai neįmanoma, nes bankai reikalauja labai didelės pradinės įmokos“, – apgailestavo politikė. Kita reformų sritis, jos nuomone, yra sveikatos priežiūros sistema ir vaistų kainos, kurios Lietuvoje yra didžiausios regione: „Mes esame sala, kur viskas yra brangiausia. Tai yra sistemos pasekmė ir tai turėtų būti pakeista, įskaitant poliklinikų finansavimo iš ligonių kasų tvarką.“

LLRA-KŠS frakcijos Seimo nariai daug padarė, kad padidintų darbo vietų skaičių šalyje. „Mums pavyko sumažinti PVM turizmo sektoriuje, kuriame darbą gavo daug jaunų žmonių“, – sakė ji.

Seimo narė taip pat priminė apie Seimo narių pastangas sumažinti mokestį maistui. „Lietuviška dešra Lenkijoje yra pigesnė nei Lietuvoje. Vieną dieną gavau skambutį iš gyventojo, kuris paprašė padaryti taip, kad maisto kainos Lietuvoje būtų tokios pačios kaip Lenkijoje“, – sakė politikė ir pabrėžė, kad tai yra įmanoma padaryti – tiesiog reikia įdiegti veiksmingą mokesčių kontrolės mechanizmą. Seimo narė  taip pat priminė apie Seimo priimtą  LLRA- KŠS  inicijuotą rezoliuciją dėl ikimokyklinio ir ankstyvojo ugdymo pedagogų atlyginimų suvienodinimo su mokyklų mokytojų atlyginimais.

„Kitos frakcijos „nusirašo“ nuo mūsų, o tai reiškia, kad mes imamės spręsti aktualias problemas ir atliekame reikalingą darbą. Mes ir toliau tai darysime“, – patikino R.Tamašunienė ir kreipdamasi į susirinkusiuosius pridūrė: „Mes tikimės jūsų pagalbos.“

„Nematau alternatyvos mums“
Česlav Olševski, Vilniaus rajono vicemeras, LLRA-KŠS kandidatas į Seimą, kreipdamasis į dalyvaujančiuosius konvencijoje pasakė: „Aš čia matau mūsų lenkiškumo, mūsų politikos žiedą.“ Kalbėdamas apie rinkimų programą, jis sakė, kad ši yra labiausiai pateisinama politiškai ir ekonomiškai, o LLRA-KŠS programa naudojasi kitų partijų atstovai. Dėl jokio sprendimo neturime pagrindo raudonuoti – jie kelia vien garbę ir pasitikėjimą, tačiau ir užkrauna didelę atsakomybę būsimiems Seimo nariams“, – įvertino dabartinės kadencijos frakcijos darbą. „Politinė situacija ir korupcijos skandalai privertė užduoti klausimą: ką išsirinkti, jei ne mus? Nematau mums alternatyvos. Džiaugiuosi, kad esu LLRA-KŠS narys ir tikiu, kad kitoje kadencijoje mūsų partija bus Seimo sąžinės balsas“, – patikino Česlav Olševski. Kalbėdamas apie partijos pavadinimo ir logotipo keitimą, vicemeras pasakė: „Nenukrypstame nuo lenkiškumo ir niekada nenukrypsime, bet yra būtina ginti šeimą ir krikščioniškąsias vertybes. Mūsų pozicija kasdien tik stiprėja, o 11 mandatų – tai minimumas, kurį pasieksime.“

„Vilniaus rajonas vystosi“
LLRA-KŠS kandidatas Gediminas Janavičius pasakė, kad beveik pusę amžiaus gyvena Vilniaus rajone, daug keliauja ir nuolat bendrauja su regiono gyventojais. „Rajonas vystosi“, – pareiškė jis ir išreiškė pasitenkinimą ir dėkingumą už tai, kad, kaip nepartinis asmuo, gali būti vieningas, dirbti siekiant stiprinti Lietuvos nepriklausomybę ir gyventojų gerovę.

„Kažkas dirba dėl pelno, o mes – dėl idėjos“
Leonard Talmont, Seimo narys, siekiantis būti perrinktas  į parlamentą iš LLRA-KŠS, pasakė, kad pagrindinis Seimo LLRA-KŠS narių tikslas yra tarnauti Vilniaus krašto gyventojams, jų pastangos, kad čia būtų dar gražiau, o jo gyventojai gyventų turtingai. „Galime didžiuotis, kad gerai padirbėjome. „Kažkas dirba dėl pelno, o mes – dėl  idėjos“, – pareiškė parlamentaras ir pridūrė, kad bendras tikslas yra Vilniaus krašto gerovė. Seimo narys padėkojo visiems susirinkusiems už tai, ką daro regionui.

„Reikia pasirūpinti, kad mūsų atstovų Seime būtų daugiau“
Marija Rekst, LLRA-KŠS Vilniaus rajono pirmininkė, Vilniaus rajono merė, remdamasi tuo, kad kandidatų į Parlamentą sąraše yra daug Vilniaus rajono atstovų, o dabartinė parlamento frakcijos vadovė R. Tamašunienė buvo daugiametė Vilniaus rajono administracijos darbuotoja, pasakė: „Jei mūsų atstovai pateko į Seimą, o  dabartinės frakcijos nariai taip gerai atlieka pareigas, – tai daug gero apie mus pasako. Daugelis buvusių savivaldybės darbuotojų dabar pristato mūsų reikalus Seime, Vyriausybėje ir kitose institucijose. Dėkojame už tai, ką padarėte, ir tikimės eilinių pasiekimų“, – pasakė merė ir pabrėžė, kad rajono gyventojai pajuto LLRA-KŠS darbo rezultatus dabartinėje Seimo kadencijoje. „Buvo padidintas finansavimas keliams, švietimui“, – informavo merė. „Norėjo mus nuskriausti ir atimti iš mūsų rajono 8 mln. eurų. Valdemarui Tomaševskiui ir ypač Ritai Tamašunienei užtarus, susigrąžinome tuos pinigus, kuriuos skyrėme švietimui. Mums pavyko pagerinti sąlygas beveik visose mokyklose. Mokyklos atrodo gražiai, liko atnaujinti labai mažai. Atsirado daug sporto aikštynų, daugiau nei 3 mln. eurų skyrėme pagerinti kelių būklei, subsidijoms už vandenį, šildymą. Šių lėšų dėka galime pasiūlyti savo gyventojams atleisti juos nuo mokesčių ir sumažinti žemės ūkio mokesčius, – džiaugėsi merė M. Rekst ir pridūrė: – Verta dirbti šia kryptimi, verta pasirūpinti, kad atstovavimas mums Seime būtų didesnis“.

Saldžios žuvelės
Politikų pasisakymai persipynė su ansamblio „Perła“ ir Pabradės ansamblio „Randeo Anima“ vadovaujamo Augustinos Grejciun, pasirodymais.

Ansamblio „Randeo Anima“ vadovė Augustina Grejciun padėkojo V. Tomaševskiui už paramą, leidusią jaunimo ansambliui dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje, ir pakvietė visus sugiedoti PJD himną.

LLRA-KŠS pirmininkas ir rajono merė įteikė kandidatams pažymėjimus, o kandidatai iš jaunų žmonių gavo žuvies formos meduolių – krikščionybės simbolį.

www.L24.lt

2016-09-17