LogoALT
logo_pl

Kowno
Okręg Wyborczy Dainavos – Aleksandr Fiodorow, radny Samorządu m. Wilna

Kłajpeda
Okręg Wyborczy Baltijos – Tamara Szuklina, członek Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Rosyjskich m. Kłajpedy
Okręg Wyborczy Marių – Irina Rozowa, wiceprzewodnicząca partii „Aljans Rosjan”, członek sejmowego Komitetu Zdrowia
Okręg Wyborczy Pajūrio – Andriej Kugmerow, radny Samorządu m. Kłajpedy
Okręg Wyborczy Danės – Oleg Marinicz, przedsiębiorca, były głównodowodzący marynarki wojennej Litwy

Wilno
Okręg Wyborczy Nowa Wilejka – Wanda Krawczonok, wiceprzewodnicząca partii AWPL-ZChR, członek sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów
Okręg Wyborczy Ponary – Romualda Poszewieckaja, radna Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Nowe Miasto – Artur Ludkowski, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Stare Miasto – Tadeusz Ławrynowicz, inżynier Wileńskiej Zajezdni Autobusowej
Okręg Wyborczy Antokol – Tadeusz Andrzejewski, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego
Okręg Wyborczy Żyrmuny – Renata Cytacka, starosta frakcji AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna
Okręg Wyborczy Fabianiszki – Rafael Muksinow, wiceprzewodniczący krajowej organizacji społecznej „Rosyjskie Zgromadzenie Litwy”, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Szeszkinia – Zbigniew Maciejewski, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Justyniszki – Danuta Narbut, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich m. Wilna
Okręg Wyborczy Karolinki – Edyta Tamošiūnaitė, radna Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Leszczyniaki – Jarosław Kamiński, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Werki – Grzegorz Sakson, radny Samorządu m. Wilna

Auksztota
Wisagińsko-Jezioroski Okręg Wyborczy – Dmitrij Ikonnikow, radny Samorządu m. Wisaginia
Okręg Wyborczy Nalšios (rejony święciański i ignaliński) – Zbigniew Jedziński, wiceprzewodniczący partii AWPL-ZChR, członek sejmowego Komitetu Ekonomiki
Malacko-Szyrwincki Okręg Wyborczy – Rasa Tamošiūnienė, radna Samorządu Rejonu Szyrwinckiego

Żmudź
Okręg wyborczy Kelmė – Laimutė Burbienė, przedsiębiorca

Dzūkija
Łoździejsko-Druskienicki Okręg Wyborczy – Rokas Dailidė, przedsiębiorca

Wileńszczyzna
Niemenczyński Okręg Wyborczy – Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, członek sejmowego Komitetu Budżetu
Solecznicko-Wileński Okręg Wyborczy – Leonard Talmont, członek sejmowego Komitetu Praw Człowieka
Miednicki Okręg Wyborczy – Czesław Olszewski, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego
Trocko-Jewski Okręg Wyborczy – Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL
Orańsko-Trocki okręg wyborczy – Maria Pucz, wicemer Samorządu Rejonu Trockiego
Koszedarsko-Elektreński Okręg Wyborczy – Ewelina Sołowjowa, nauczycielka języka litewskiego