LogoALT
konvent_zdjecie_pazdziernik_rinkimai2016

Na Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) głosują nie tylko zwyczajowo przedstawiciele mniejszości narodowych: Rosjanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, przedstawiciele innych narodowości, ale również – coraz więcej etnicznych Litwinów.

Tak szerokie poparcie jest w pełni uzasadnione. AWPL-ZChR jako jedyna partia parlamentarna nie była zamieszana w żadne skandale korupcyjne. Jej lider Waldemar Tomaszewski zasłużenie ma reputację polityka pryncypialnego, uczciwego i odważnego.

Program partii skierowany jest na podniesienie dochodów szeregowych obywateli, w szczególności zaś – rodzin wychowujących dzieci oraz emerytów. Frakcja AWPL-ZChR w Sejmie RL opracowała i zarejestrowała projekty następujących ustaw:
1. O podniesieniu emerytur o 20 proc. poprzez ich indeksację – przyrównanie wysokości bazowej emerytury do 0,25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
2. O wypłacaniu comiesięcznych świadczeń w wysokości 120 euro na drugie i każde kolejne dziecko;
3. O opodatkowaniu banków i supermarketów w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację wymienionych wyżej projektów ustaw.
Szczególnie ważne są propozycje AWPL-ZChR dotyczące bezpłatnych leków podstawowych dla osób, które ukończyły 75 lat, jak również – refundowania leków osobom, które nabyły ich na sumę powyżej 30 euro miesięcznie.
Z programem AWPL-ZChR oraz listą kandydatów można się zapoznać na stronach www.rinkimai2016.eu i www.awpl.lt.
Wśród kandydatów listy nr 11 jest wielu fachowych, odważnych, pryncypialnych osób o wysokich cechach moralnych, silnym poczuciu godności narodowej i obowiązku, zdolnych do obrony  interesów wyborców.
AWPL-ZChR opowiada się za chrześcijańskimi wartościami, uczciwą polityką bez korupcji, za tradycyjną rodziną i sprawiedliwością społeczną. Pryncypialnie byliśmy przeciwko wprowadzeniu euro i nowego Kodeksu Pracy. Jesteśmy więc przekonani, że nie da się rozwiązywać problemów kierując się tym samym myśleniem i opierając się na tych samych partiach, które stworzyły te problemy.
Oddajmy głosy na Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin – wzór uczciwej polityki, partię, która jednoczy wszystkich ludzi dobrej woli.

Tylko w jedności siła!

Lista numer 11!

logo_pl