LogoALT
herb_wilna

W związku ze zmniejszeniem przez Sejm finansowania dzielnicowych komisji wyborczych znacząco został zredukowany ich skład ilościowy. Taka sytuacja może doprowadzić do określonych trudności w organizacji pracy komisji wyborczych, w szczególności tam, gdzie dzielnice są bardzo liczne.

W tych dzielnicach wyborczych miasta Wilna prognozowane jest tworzenie się kolejek, dlatego wyborcom, głosującym w mieście stołecznym, rekomendujemy spełnienie obowiązku obywatelskiego w godzinach porannych lub późnym popołudniem. W Wilnie największe kolejki są przewidywane po Mszach św. w kościołach, jak również przed zamknięciem lokali wyborczych, gdy do miasta będą wracali wyborcy z ojcowizn w głębi Litwy bądź działkowicze.