LogoALT
cropped-logobar.jpg

Szanowni Wyborcy!
W dzielnicy wyborczej otrzymacie dwie karty do głosowania (RINKIMŲ BIULETINIS): w okręgu wielomandatowym (na całą Litwę) i miejscowym okręgu jednomandatowym.
Aby oddać swój głos na Akcję Wyborczą Polaków-Związek Chrześcijańskich Rodzin, wystarczy zaznaczyć krzyżykiem (X) kółko obok liczby 11 i wpisanej nazwy partii (LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA-KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA). Na karcie wyborczej pod nazwą AWPL-ZChR będzie wpisane też imię i nazwisko przewodniczącego partii Waldemara Tomaszewskiego, a także logo partii. Zaznaczyć należy tylko JEDNĄ LISTĘ (patrz przykład).
Istnieje też dodatkowa możliwość wskazania konkretnych osób z listy AWPL-ZChR, do tego służą znajdujące się w dole karty 5 ramek obok napisu PIRMUMO BALSAI (głosy rankingowe). Do tych ramek można wpisać numery kandydatów (5 albo mniej) z listy AWPL-ZChR. Można nie wpisywać żadnego numeru. Po postawieniu krzyżyka X w kółku przy numerze 11 oddany głos i tak
będzie ważny.
Na karcie w okręgach jednomandatowych (VIENMANDATĖS APYGARDOS) są wpisane nazwiska kandydatów na posła z różnych partii według alfabetu. Aby oddać głos na kandydatów z ramienia AWPL-ZChR należy zaznaczyć krzyżykiem kółko obok nazwiska naszego kandydata, gdzie dalej wpisana jest nazwa partii LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA-KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA.
Jako przykład podajemy kartę wyborczą NOWOWILEJSKIEGO Jednomandatowego Okręgu Wyborczego. Tu kandydatką z ramienia AWPL-ZChR jest WANDA KRAWCZONOK.

apygarda10-krawczonok apygarda2016