LogoALT
wt_wioletta_rinkimai2016

W niedzielę na Litwie trwają wybory parlamentarne. W wyborach do Sejmu Litwy startuje 14 partii i koalicji.
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski zapytany o to, jak ocenia szanse AWPL-ZChR w odbywających się wyborach sejmowych, powiedział, że prognozy są dobre. Zaznaczył, że po spotkaniach z wyborcami można było odczuć poparcie dla AWPL-ZChR jako siły solidnej, uczciwej, która nigdy nie była uwikłana w żadne skandale korupcyjne, która pracuje dla szeregowego wyborcy. Waldemar Tomaszewski prognozuje, że AWPL-ZChR nawet polepszy swój wynik w porównaniu z wyborami sprzed 4 lat.

Według przewodniczącego AWPL-ZChR, jego partia na Wileńszczyźnie już w pierwszej turze ma szanse wygrać aż w 3 okręgach jednomandatowych. Oczywiste, że posłowie zostaną wybrani również z listy krajowej. Zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, AWPL-ZChR może mieć więcej parlamentarzystów niż poprzednio. Podkreślił, że otrzymanie większej ilości głosów czy wejście do koalicji rządzącej nie jest celem samym w sobie, ale jest narzędziem do realizacji programu skierowanego do zwykłego obywatela Litwy.

Lider AWPL-ZChR zapytany o to, ile miejsc w Sejmie RL przewiduje dla swoich posłów, powiedział, że prognozuje, iż po pierwszej turze partia będzie miała więcej posłów niż poprzednio. W drugiej rundzie Waldemar Tomaszewski przewiduje zwycięstwo w jeszcze 5-6 okręgach, co łącznie może dać nawet 15-16 mandatów.

Waldemar Tomaszewski powiedział również, że jego partia jest otwarta na współpracę, dlatego nie odrzuca możliwości wejścia w koalicję z każdą partią. Dodał, że inne partie chcą współpracować z AWPL-ZChR i są przykłady takiej współpracy w samorządach. Lider AWPL-ZChR bardziej sceptycznie patrzy na współpracę z konserwatystami, którzy, zdaniem Tomaszewskiego, tylko udają chadeków oraz, jak pokazuje doświadczenie, nie potrafią należycie sprawować władzy.

„Współpraca AWPL-ZChR z innymi partiami będzie uzależniona od możliwości realizacji programu wyborczego, nie bez znaczenia będzie również uczciwość partii, gdyż uczciwa polityka jest jednym z priorytetów AWPL-ZChR” – powiedział lider AWPL-ZChR dziennikarzom.

Waldemar Tomaszewski zapytany o deklarację przewodniczącego socjaldemokratów, który obiecał rozwiązać polskie sprawy w następnej kadencji, powiedział, że nie musimy w nieskończoność czekać na decyzje władz centralnych, możemy swój los wziąć we własne ręce, korzystając z możliwości unijnych, ustaw i konwencji międzynarodowych, które przecież obowiązują na Litwie. Zdaniem Tomaszewskiego, społeczeństwo obywatelskie, sądy i samorządy wpłyną na to, że te sprawy będą rozstrzygane, tak jak zostało to zrobione z polskim szkolnictwem, gdzie polska mniejszość narodowa mimo nieprzychylności władz centralnych dzięki polskim samorządowcom posiada prawie 10 proc. gimnazjum w skali kraju. Podobnie AWPL-ZChR będzie działała w innych kwestiach.

Lider AWPL-ZChR podkreślił, że jeśli uda się dostać do Sejmu RL z tak szeroką reprezentacją, to w pierwszej kolejności realizowane będą postulaty ważne dla każdego obywatela Litwy, czyli 120 euro na drugie dziecko, zwiększenie emerytur poprzez przyrównanie ich do średnich wypłat, czy bezpłatne leki dla seniorów.

W. Tomaszewski zaznaczył, że AWPL-ZChR może liczyć na poparcie wszystkich mniejszości narodowych, gdyż posiadają one wspólne problemy i cele, ale również dlatego, że popierają opcję uczciwą oraz dbającą o szeregowego obywatela, co jest nową jakością w litewskiej polityce. Z tego też powodu coraz więcej samych Litwinów wyraża poparcie dla AWPL-ZChR, która łączy wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak poinformował lider AWPL-ZChR, szef centralnego sztabu wyborczego, we wtorek o godzinie 15.00 w kościele pod wezwaniem Św. Ducha odbędzie się msza św. w intencji wszystkich osób zaangażowanych w kampanię wyborczą AWPL-ZChR: kandydatów, członków komisji wyborczych, obserwatorów, członków sztabów wyborczych wszystkich szczebli oraz wszystkich wyborców AWPL-ZChR. Będziemy dziękowali Bogu, że dał nam determinację i siłę w przeprowadzeniu szerokiej i uczciwej kampanii wyborczej.

www.L24.lt

2016-10-09