LogoALT
tomaszewski_foto_rinkimai_apel

Wasza wyrozumiałość i głosy sprawiły, że mniejszości narodowe będą w dalszym ciągu miały własną frakcję w Sejmie. Najważniejsze jednak jest to, że do parlamentu trafiły osoby, które będą pracowały uczciwie, w imię sprawiedliwości społecznej. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) pryncypialnie nigdy nie przyjęła wsparcia od struktur biznesowych, a także jako jedyna w Sejmie głosowała przeciwko wprowadzeniu euro w trybie pilnym i nowemu zliberalizowanemu Kodeksowi pracy. W nowej kadencji będziemy kontynuowali uczciwą politykę skierowaną na otoczenie opieką szeregowego obywatela.

Do parlamentu wybrano już 7 naszych przedstawicieli, kolejne dwie przedstawicielki zawalczą o zwycięstwo w drugiej turze wyborów: Rita Tamasunienė w rejonie wileńskim i Danuta Narbut w Wilnie. Zwracam się do Państwa z prośbą, by 23 października, w drugiej turze wyborów, poparli Państwo naszych kandydatów. Ich dotychczasową pracę można opisać w samych superlatywach: Rita Tamasunienė była do tej pory starostą frakcji parlamentarnej AWPL-ZChR, zaś Danuta Narbut – zastępcą dyrektora administracji samorządu m. Wilna ds. oświaty. Właśnie na ten okres przypada czas rozwoju szkół polskich, rosyjskich i białoruskich, ale też całego systemu oświatowego generalnie.

Rita Tamasunienė i Danuta Narbut dały się poznać jako niezwykle pryncypialne działaczki polityczne. Frakcja AWPL-ZChR w Sejmie jako jedyna spośród rządzących w 2013 roku nie głosowała za podwyżką wynagrodzeń dla posłów, czyli dla samych siebie. Z kolei Danuta Narbut z własnej inicjatywy stanęła na czele komisji utworzonej w radzie miasta, która zajęła się pytaniem udziału uczniów w letnich obozach za granicą i z niezwykłą odwagą i pryncypialnością stanęła w obronie dzieci i szkół.

W swoim czasie pewien znany polityk wypowiedział jakże prawdziwe słowa: „Złą władzę wybierają dobrzy ludzie, którzy nie chodzą na wybory”. Na tym korzystają poszczególne partie, które, mimo że rządziły już niejednokrotnie, jednak nie zdziałały nic dla prostego człowieka, wręcz odwrotnie – doprowadziły do zmniejszenia dochodów obywateli.

W mediach często czytamy o zmianach. Niestety po raz kolejny możemy nadepnąć na te same grabie. Dlatego apeluję o aktywny udział w drugiej turze wyborów we wszystkich 68 okręgach wyborczych w kraju – bez względu na to, czy w danych okręgach nasi kandydaci startują czy też nie. Spośród dwóch kandydatów zawsze można wybrać osobę bardziej porządną. Nawet jeśli takowych w Państwa okręgu nie ma, mimo wszystko nawołuję do udziału w głosowaniu, dla przykładu, by powiedzieć „nie” dla obu kandydatów. W przeciwnym wypadku za Państwo „zagłosują” inni.

Szanowni Wyborcy!

Koniecznie przyjdźcie na wybory 23 października!

W rejonie wileńskim i mieście Wilnie proszę o oddanie głosów na naszych kandydatów:

ritatamasuniene19730927

Okręg niemenczyński

Rita Tamašunienė

img_7506r-2

Okręg Justyniszki

Danuta Narbut

Zapewniam, że nie zawiedziemy okazanego zaufania i w dalszym ciągu będziemy sumiennie i pryncypialnie bronić Waszych interesów.

W jedności siła!

Waldemar Tomaszewski

przewodniczący AWPL-ZChR