LogoALT
WT_Zdanie_dokumentow_vrk

„Polityka prorodzinna, uczciwa i oparta na wartościach chrześcijańskich” – główne priorytety programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) wymieniła starosta sejmowej frakcji ugrupowania Rita Tamašunienė. Zgodnie z decyzją konferencji AWPL-ZChR poprowadzi listę wyborczą AWPL-ZChR.
„Rita Tamašunienė ma bardzo wielki dorobek w pracy, zarówno w parlamencie, jak i samorządności, gdzie pracowała kilkanaście lat. Jest osobą młodą, ale doświadczoną, kompetentną i z wielkim powodzeniem poprowadzi listę wyborczą” – powiedział lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR ma autorytet zarówno wśród wyborców, jak i oponentów. Rita Tamašunienė będzie też kandydowała w jednomandatowym okręgu niemeńczyńskim nr 55 i jest wiele szans, jak podkreślił europoseł, że wygra już w pierwszej turze.

Lider AWPL-ZChR W.Tomaszewski nie będzie figurował na liście wyborczej, ale będzie aktywnie brał udział w kampanii wyborczej. Europoseł, główny architekt strategii i taktyki wyborczej partii, będzie osobiście kierował centralnym sztabem wyborczym.

Zgodnie z nową przyjętą ustawą, eurosposłowie, merowie czy radni automatycznie tracą swój mandat, jeżeli zostaną wybrani do Sejmu RL. Dlatego jeszcze na konferencji partii 8 lipca zapadła decyzja, że nie będą kandydować merowie rejonu wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść i Zdzisław Palewicz, gdyż należałoby organizować nowe wybory bezpośrednie merów. Z podobnych powodów delegaci konferencji 2 sierpnia ustalili, że nie będzie figurował na liście europoseł W.Tomaszewski, ponieważ partia mogła wpaść w poważne trudności organizacyjne. Według rankingów wyborów do PE numer 2 została mer rejonu swileńskiego Maria Rekść a numer 3 – wiceprezes Aljansu Rosjan Irina Rozowa. Mandat europosła Tomaszewskiego przypadłby więc dla mer Marii Rekść, co wymagałoby przeprowadzenia nowych wyborów w samorządzie rejonu wileńskiego albo po ewentualnej jej rezygnacji – Irinie Rozowej, co oznaczałoby utratę przez AWPL-ZChR swej reprezentacji w PE. Żeby temu zapobiec delegaci konferencji partii podjęli decyzję o wpisaniu numer 1 na listę przewodniczącą sejmowej frakcji AWPL-ZChR Ritę Tamašunienė.

Waldemar Tomaszewski przedstawił dziennikarzom listę wyborczą partii, która jest pełną i liczącą 141 osób. 28 osób będzie kandydowało o okręgach jednomandatowych, nie tylko na Wileńszczyźnie, ale też, między innymi, w Kłajpedzie, w Kownie, na Żmudzi.

W pierwszej siódemce na liście są obecni posłowie formacji: Irina Rozowa, Michał Mackiewicz, Wanda Krawczonok, Zbigniew Jedziński, Józef Kwiatkowski, Jarosław Narkiewicz. Tylko parlamentarzysta Leonard Talmont jest na miejscu 140, ale kandyduje także w okręgu jednomandatowym Soleczniki-Wilno, gdzie partia otrzymywała najlepsze wyniki wyborcze. A na ostatnich wyborach samorządowych Zdzisław Palewicz otrzymał tu aż 77 procentowe poparcie.

„Na naszej liście jest też wiele znanych osób z Wileńszczyzny, Kłajpedy, Wisagini. Wielu z nich to radni samorządów, którzy są znani dla wyborców, dobrze się wykazali w swej działalności. Nasi politycy nigdy nie byli zamieszani w żadne skandale korupcyjne. To wyjątek na scenie politycznej kraju. Jesteśmy przykładem tego, jak należy prowadzić politykę uczciwą” – mówił europoseł. Dodał, że na liście wyborczej jest wiele nauczycieli i młodzieży. Są przedstawiciele nie tylko mniejszości narodowych, ale też wspólnot litewskich.

„Lista kandydatów jest szeroka i reprezentatywna, mamy głębokie przekonanie, że zdobędzie zaufanie wyborców” – zaakcentował lider formacji.

Program wyborczy partii przedstawiła starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

„Przede wszystkim polityka prorodzinna, uczciwa i oparta na wartościach chrześcijańskich” – główne priorytety partii wymieniła prowadząca listę wyborczą partii.

Jak zaznaczyła, program wyborczy jest ambitny i skierowany do każdego człowieka.

„Podstawowy cel to sprawiedliwość społeczna, której brak w naszym kraju akcentują mieszkańcy” – mówiła posłanka. Podkreśliła, że działalność frakcji jest przykładem uczciwej polityki, prezentuje interesy wszystkich obywateli. A program partii skierowany jest na wzrost poziomu dochodów zwykłych ludzi, szczególnie rodzin wychowujących dzieci oraz emerytów.

Sejmowa Frakcja AWPL-ZChR opracowała i zarejestrowała wiele ważnych dla każdego obywatela projektów ustaw. To, między innymi, podniesieniu emerytur, wypłacanie świadczeń w wysokości 120 euro na drugie i każde kolejne dziecko. Na realizację tych projektów frakcja proponuje wprowadzenie podatku bankowego i dla centrów handlowych. Partia proponuje też wprowadzić Karty Rodziny dla rodzin wielodzietnych, zmniejszyć do 5 proc. podatek VAT na produkty pierwszej potrzeby i in.

„Jako jedyna frakcja w Sejmie opowiedzieliśmy się przeciwko nowemu Kodeksowi pracy” – powiedziała posłanka, podkreślając, że godzi on w interesy zwykłych ludzi. „Nasi mieszkańcy zarabiają najmniej w Europie, a próbuje się im dodatkowo zmniejszyć ponadto gwarancje socjalne” – mówiła Tamašunienė. Mówiąc o polityce regionalnej, podkreśliła, że partia dąży do zachowania obecnej sieci szkół, placówek kulturalnych. Zaakcentowała też, że frakcja AWPL-ZChR najaktywniej dąży do zwalczania alkoholizmu w kraju. Także zabiega o zwiększenie finansowania dla samorządów.

Ponadto partia jako jedyna w Sejmie proponuje też wprowadzenia programu „Mieszkanie dla młodych”, by młodym rodzinom ułatwić uzyskanie kredytów na nabycie mieszkań.

„Nasz program skierowany do osób pracujących, wychowujących dzieci, młodych i ambitnych, a także potrzebujących pomocy i wsparcia” – zaznaczyła posłanka.

Jak zostało zaznaczone na konferencji wyborczej 2 sierpnia AWPL-ZChR, ugrupowanie ma ogromną szansę uzyskać 10 proc. głosów wyborców Litwy, co pozwoliłoby partii wprowadzić do Sejmu nawet 15 uczciwych i pryncypialnych swoich przedstawicieli. Lider ugrupowania Waldemar Tomaszewski podkreślił, że uzyskanie wielu mandatów poselskich nie jest celem samy w sobie, ale tylko narzędziem do realizacji programu partii, skierowanego do każdego człowieka.

Tuż po konferencji przedstawiciele AWPL-ZChR złożyli do Głównej Komisji Wyborczej listę kandydatów i program wyborczy.

2016-08-04