LogoALT
dnipolonii

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin staje się na Litwie coraz bardziej popularną siłą polityczną. Z najnowszej sondy wynika, że, w porównaniu z wynikami analogicznej ankiety przeprowadzonej przed miesiącem, partię popiera jeszcze więcej wyborców.


Z badania opinii publicznej przeprowadzonego w dniach 19-26 lipca br. przez spółkę „Spinter tyrimai“ na zlecenie portalu Delfi wynika, że sondażowe poparcie dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) wyniosło w lipcu 4,8% (w czerwcu – 4,3%).

Poparcie dla AWPL-ZChR byłoby wyższe, gdyby na Litwie były stosowane metody określania popularności partii wykorzystywane w innych państwach, np. Polsce. Gdyby, obliczając wyniki partii, sondażownie na Litwie nie uwzględniały osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane, sondażowe poparcie dla ugrupowania wyniosłoby wówczas 6,7%. Jest to jedno z najwyższych notowań w historii partii.

Aż 16,1% przepytanych oświadczyło, że nie zamierza głosować w wyborach, zaś odpowiedzi na pytanie „Na jaką partię / ruch polityczny głosowałaby Pani / głosowałby Pan, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę?” nie ma bądź nie udzieliło jej aż 12% ankietowanych.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywiste poparcie wyborców.

Mając na uwadze dziwny fakt, że, obliczając wyniki partii, uwzględniane są osoby, które nie będą głosować, i niezdecydowane oraz to, że wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Wyniki nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane

Nr Partie    Lipiec 2016 roku (czerwiec 2016 roku)
1. Partia Socjaldemokratyczna  22 (23,4) proc.
2. Związek Rolników i Zielonych  17 (18,6) proc.
3. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  14,9 (14,6) proc.
4. Partia Pracy  10,1 (10,4) proc.
5. Porządek i Sprawiedliwość  8,6 (10,4) proc.
6. Ruch Liberalny  8,5 (8,8) proc.
7. AWPL-ZChR  6,7 (6) proc.
8. Partia Centrum  4,3 (-) proc.
9. Partia Zielonych  3,2 (-) proc.
10. Inne partie  3,1 (-)
11. Suma oddanych na partie głosów   100 (100) proc.
12. Suma głosów  100 proc.

Wyniki uwzględniając osoby, które nie będą głosować, i niezdecydowan

e

Nr Partia
 Lipiec 2016 roku (czerwiec 2016 roku)
1. Litewska Partia Socjaldemokratyczna  15,8 (16,8) proc.
2. Związek Rolników i Zielonych  12,2 (13,4) proc.
3. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  10,7 (10,5) proc.
4. Partia Pracy  7,3 (7,5) proc.
5. Porządek i Sprawiedliwość  6,2 (7,5) proc.
6. Ruch Liberalny  6,1 (6,3) proc.
7. AWPL-ZChR  4,8 (4,3) proc.
8. Partia Centrum  3,1 (-) proc.
9. Partia Zielonych  2,3 (-) proc.
10. Inne partie  2,2 (-) proc.
11. Suma oddanych na partie głosów   71,9 (-) proc.
12. Niezdecydowani, nie  mający zdania  28,1 (-) proc.
13. Suma głosów  100 proc.

2016-08-18