LogoALT
pozycja_awpl

Na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w kraju w sondażach prowadzi Litewska Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 24%, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) utrzymuje stabilnie wysoką pozycję w rankingu partii politycznych.
Z badania opinii publicznej przeprowadzonego w dniach 23-30 sierpnia br. przez spółkę „Spinter tyrimai“ na zlecenie portalu Delfi wynika, że poparcie dla AWPL-ZChR wyniosło w sierpniu 6,5%, odrzucając osoby niezamierzające brać udziału w wyborach.

Jest to jedno z najwyższych notowań w historii partii.

Aż 28,2% przepytanych mieszkańców oświadczyło, że nie będzie głosować lub są niezdecydowani, na kogo chcieliby oddać swój głos.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywiste poparcie wyborców.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Wyniki nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane

Nr Partie    Sierpień 2016 roku
1. Partia Socjaldemokratyczna  24,0 proc.
2. Związek Rolników i Zielonych  17,3 proc.
3. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  14,6 proc.
4. Partia Pracy  9,2 proc.
5. Ruch Liberalny  8,8 proc.
6. Porządek i Sprawiedliwość  7,1 proc.
7. AWPL-ZChR  6,5 proc.
8. Puteikis i Krivickas  4,6 proc.
9. LT Laisves sajunga  4,2 proc.
10. Partia Zielonych  2,8 proc.
11. Inne partie  1,0 proc.
12. Suma oddanych na partie głosów
 100 proc.

www.L24.lt

2016-09-14