LogoALT
konwent0903

Dzisiaj w wileńskim kościele pw. św. Piotra i Pawła Polacy modlili się w intencji pomyślnego udziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej, ale wznosili także modły za najstarszą polską placówkę w Wilnie – Szkołę Średnią im. Joachima Lelewela, kontynuującą bogatą i piękną tradycję polskiej szkoły na Antokolu, której społeczność teraz toczy niełatwe zmagania o jej zachowanie.

Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii mejszagolskiej ks. Józef Aszkiełowicz, a nabożeństwo koncelebrowali księża Jan Matusewicz, Włodzimierz Sołowiej, Antoni Dilys i Andrzej Andrzejewski. W świątyni, będącej perłą wileńskiego baroku, modliło się dzisiaj kierownictwo AWPL-ZChR na czele z Waldemarem Tomaszewskim, przewodniczącym AWPL-ZChR, europosłem, członkowie i sympatycy partii.

Modlitwa o pomyślne wybory i wygraną w batalii o polską szkołę na Antokolu
„Rodzina Bogiem silna, a państwo – rodziną” – powiedział podczas kazania proboszcz parafii mejszagolskiej ks. Józef Aszkiełowicz. „Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość i uczciwa polityka – to główne hasła AWPL-ZChR. Ale to nie tylko hasła – to wartości, którymi ugrupowanie żyje na co dzień” – mówił kapłan i dodał, że AWPL-ZChR konsekwentnie promuje zdrową, tradycyjną, normalną rodzinę. Wyraził przekonanie, że „Wszyscy ci, którzy ubiegają się o mandat z ramienia AWPL-ZChR, chcą nam służyć”.

Z kolei modląc się o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji wokół szkoły im. Lelewela, wierni prosili: „Niech Jezus pobłogosławi jej trud w szukaniu sprawiedliwości”.

Konwencja wyborcza AWPL-ZChR
Msza święta poprzedziła konwencję wyborczą AWPL-ZChR. Obrady otworzył występ Zespołu Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna pod kierownictwem Germana Komarowskiego. Występy zespołu przeplatały następnie wystąpienia kolejnych przemawiających.

Prowadzący konwencji – Edyta Tamošiūnaitė, radna m. Wilna z ramienia AWPL-ZChR i Albert Narwojsz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego – przywitali kierownictwo partii, licznie zgromadzonych członków i jej sympatyków z rejonów: wileńskiego, solecznickiego, święciańskiego, trockiego, szyrwinckiego, elektreńskiego, ignalińskiego, jezioroskiego, z miast: Wisagini, Kowna, Druskienik, Kłajpedy i, oczywiście, Wilna. Na konwencję przybyli również księża, którzy celebrowali dzisiejszą Mszę św.

Konwent zgromadził dzisiaj m.in. wszystkich 141 kandydatów z listy wyborczej AWPL-ZChR na czele z posłanką Ritą Tamašunienė.

„W 2012 roku odnieśliśmy w wyborach historyczny sukces i zawiązaliśmy w Sejmie Litwy 8-osobowy klub parlamentarny. Obecnie mamy jeszcze ambitniejsze cele i obszerny program obejmujący każdego mieszkańca Litwy” – powiedziała E. Tamošiūnaitė.

„Wygrajmy te wybory, by móc realizować program dla dobra każdego obywatela Litwy” – oświadczyli zgodnie prowadzący konwencję.

Waldemar Tomaszewski: „Jesteśmy bardzo dobrą ofertą dla wyborcy i gwarantujemy uczciwą politykę”
Waldemar Tomaszewski, lider partii i szef sztabu centralnego ugrupowania, przedstawił główne kierunki kampanii wyborczej: „Mamy bardzo konkretne propozycje dla wyborców w całym kraju: wizję prowadzenia polityki prorodzinnej, wypłacanie co miesiąc świadczenia na dziecko w wysokości 120 euro, zwiększenie emerytur, uczciwe prowadzenie polityki. Władze powinny służyć dla ludzi, a nie odwrotnie. Opracowaliśmy również propozycje usprawnienia zarządzania państwem, proponujemy konkretne zmiany w samorządności, już udało nam się zwiększyć finansowanie na drogi lokalne, ale będziemy zabiegali o dalszy wzrost puli środków na ten cel”. Lider partii podkreślił, że program jest wpisany w ideologię partii i został opracowany w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasadę miłości do bliźniego.

„Jesteśmy bardzo dobrą ofertą dla wyborcy i gwarantujemy uczciwą politykę” – zadeklarował przewodniczący.

Pozytywna kampania wyborcza i mocna lista
W. Tomaszewski podkreślił, że praca przedwyborcza będzie bazowała na pozytywnej kampanii wyborczej. „Nie będziemy oczerniali innych. Będziemy mówili, co należy zrobić i co możemy zrobić lepiej” – oświadczył.

141-osobową listę kandydatów, którą otwiera Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, lider ugrupowania określił mianem „mocnej listy”. Zaznaczył, że znalazły się na niej nazwiska kandydatów, którzy już przykładem i pracą pokazali, że uczciwie pracować można, a są to osoby kompetentne i doświadczone. „Lista łączy wszystkich ludzi dobrej woli, przedstawicieli 7 narodowości” – poinformował polityk. Zaznaczył też, że na listę zostało wytypowanych aż 170 osób. Część z nich zrezygnowało z kandydowania do Sejmu koncentrując się na pracy w samorządach, w sekretariacie partii i Sejmu. Ale też bardzo aktywnie angażują się w kampanii wyborczej ugrupowania. Są to, miedzy innymi: Zdzisław Palewicz, Maria Rekść, Józef Rybak, Lucyna Kotłowska, Leokadia Poczykowska, Renata Sobieska-Monkiewicz, Jadwiga Sienkiewicz, Alina Kowalewska.

Przewodniczący partii powiedział, że geografia działalności ugrupowania jest bardzo szeroka i obejmuje de facto całą Litwę – nie tylko Wileńszczyznę, gdzie od lat AWPL nie ma sobie równych i jest niekwestionowanym liderem.

Jest ogromna szansa, by życie polityczne w kraju zmienić na lepsze
Lider zapewnił, że wynik wyborczy nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do realizacji programu. A osiągnięcia przedstawicieli partii są niebagatelne – zarówno na szczeblu parlamentarnym, jak też samorządowym: m.in. zwiększona pula środków na drogi lokalne, zmniejszenie ciężaru podatkowego dla sektora turystyki oraz fakt, że AWPL jako jedyna partia parlamentarna nie głosowała za zwiększeniem wynagrodzeń dla posłów. W samorządach działacze AWPL-ZChR realizują wiele projektów inwestycyjnych, pracują uczciwie, samorządy, w których władzę sprawuje partia, mają minimalne zadłużenie, zapewniają mieszkańcom dobre gwarancje socjalne. Dla przykładu w samorządach tych już od 7 lat władze częściowo subsydiują swoim mieszkańcom wydatki na zimną i ciepłą wodę, a w ciągu ostatnich lat w rejonie wileńskim wybudowano 7 przedszkoli.

„Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich narodowości, w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasadę uczciwości” – oświadczył W. Tomaszewski.

Lider wyraził satysfakcję z rzeszy członków i sympatyków w kampanii wyborczej, poinformował, że w komisjach wyborczych będzie pracowało aż 1100 przedstawicieli partii, odnotował, że liczba osób oddelegowanych przez partię do pracy w komisjach ma tendencję wzrostową. Powiedział, że przedstawiciele partii mają m.in. czuwać i pilnować uczciwości w trakcie procesu wyborczego.

Ubolewał nad tym, że Główna Komisja Wyborcza zażądała wykreślenia z listy kandydatów 2 kandydatów na Kowieńszczyźnie i kazała usunąć ze skróconego programu zwrot „jedyna partia parlamentarna nieuwikłana w skandale korupcyjne”.

„Nie boimy się progu wyborczego” – zadeklarował polityk i oświadczył, że ugrupowanie już ma twardą pozycję na krajowej scenie politycznej i ogromną armię wyborców.

„Jest ogromna szansa, by życie polityczne w kraju zmienić na lepsze. Chcemy dla państwa tylko dobrego, tylko dobrych zmian. A są one niezbędne” – oświadczył i dodał, że ludzie są zawiedzeni skorumpowanymi i nieuczciwymi politykami i raz po raz wybuchającymi skandalami korupcji politycznej.

„Nasze szanse w wyborach są ogromne, możemy do Sejmu wprowadzić nawet 15 przedstawicieli. To bardzo realny plan” – prognozuje W. Tomaszewski.

„Możemy wygrać w okręgach w Wilnie, mam takie przekonanie. Nawet w 6-7 okręgach możemy trafić do drugiej rundy. Tendencje są dobre. Wszystko będzie dobrze. “Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu” – mówił św. Augustyn. Tak jest na Wileńszczyźnie, niech tak będzie na całej Litwie” – zakończył swoje przemówienie lider AWPL-ZChR.

Rita Tamašunienė: AWPL-ZChR jest dobrym wyjątkiem i nową jakością w polityce
Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, która otwiera 141-osobową listę kandydatów, powiedziała, że ugrupowanie jest na drodze ku zwycięstwu.

Oświadczyła, że czeka niełatwa praca przywrócenia wiary w dobre zamiary rządzących, bowiem obywatele są zmęczeni tym, jak mało jest w politykach wrażliwości i jeszcze mniej uczciwości. Przypomniała ostatnie skandale korupcyjne z udziałem polityków i w tym kontekście oświadczyła, że AWPL-ZChR jest dobrym wyjątkiem i nową jakością w polityce.

„Startujemy w wyborach jako jedyni politycy czystych rąk”
„Wzorem i naszym atutem jest ponad 20 lat uczciwej polityki. Przykładem dobrego polityka są Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, i Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego. Chcemy te dobre doświadczenia przenieść na inne samorządy w kraju, stawiając przede wszystkim na politykę prorodzinną, która powinna być priorytetem w naszym państwie” – stwierdziła R. Tamašunienė.

„120 euro na każde dziecko co miesiąc, Karta Dużej Rodziny, 5% VAT na artykuły żywnościowe, wzrost emerytur i wynagrodzeń, normalne ceny na leki, solidarność podatkowa, zachowanie sieci szkół – to nie jest plan niemożliwy. Jest on z sukcesem realizowany w innych krajach, dla przykładu we Francji, ale też tuż obok, w Polsce. Pragniemy dobrobytu dla naszych obywateli, a popierają nas inni posłowie i organizacje pozarządowe w całym kraju. Jesteśmy na dobrej drodze, podążamy we właściwym kierunku” – powiedziała polityk i stwierdziła, że przed partią stoi niełatwe zadanie odbudowania zaufania obywateli do władz i zobowiązanie rządzących, by pracowali na rzecz obywateli.

„Startujemy w wyborach jako jedyni politycy czystych rąk. Prowadzimy politykę na fundamencie wartości moralnych. Tak nam dopomóż Bóg” – zakończyła przemówienie R. Tamašunienė.

“Wzajemne zrozumienie i zaufanie”
Irina Rozowa z Sojuszu Rosyjskiego powiedziała, że fundamentami dobrej współpracy z kierownictwem AWPL-ZChR jest wzajemne zrozumienie i zaufanie. Wyraziła też nadzieję na wygraną AWPL-ZChR w wyborach. Na konwencję wyborczą AWPL-ZChR do Wilna przyjechała z całą drużyną współpracowników z Kłajpedy, gdzie, jak powiedziała, są osobami szanowanymi i piastującymi odpowiedzialne stanowiska.

„Jestem wdzięczny za to, że zgłoszono moją kandydaturę, mnie, Litwina, niepartyjnego”

Kandydat AWPL-ZChR Gediminas Janavičius, w ramach autoprezentacji, by, jak stwierdził, nie być Filipem z konopi, powiedział, że urodził się w rejonie szyrwinckim, ale od wielu lat mieszka w rejonie wileńskim i pracuje w administracji tego samorządu zajmując się obszarem rolnictwa. „Widzę, jak lokalne władze starają się, pracują, ich działania znajdują odzwierciedlenie w coraz lepszej infrastrukturze, wrażliwej polityce socjalnej, oświacie. Wiele zrobiono” – powiedział i dodał: „Jestem wdzięczny mieszkańcom za to, że zgłosili moją kandydaturę, mnie, Litwina, niepartyjnego”. Stwierdził, że całkowicie zgadza się z programem wyborczym partii. Życzył, by drużyna AWPL-ZChR pracowała jednomyślnie, konsekwentnie, by praca nie różniła się od obietnic. Wyraził życzenie, by praca ta była ukierunkowana na umacnianie niepodległości Litwy i budowanie dobrobytu obywateli na Litwie. Kilka słów powiedział też po polsku, a przemówienie zakończył hasłami „W jedności siła! Tak nam dopomóż Bóg!”.

Podczas konwentu wystąpił zespół „Randeo Anima”, który, między innymi, wykonał pieśń religijną w czterech językach: polskim, litewskim, angielskim i rosyjskim.

Michał Mackiewicz: „AWPL-ZChR jest partią prolitewską”
Prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Michał Mackiewicz mówił dzisiaj o uczuciu radości. „Słuchałem dzisiaj głębokiego, treściwego kazania księdza Józefa Aszkiełowicza, wysłuchałem przemówienia prezesa Waldemara Tomaszewskiego o tym, że wszystko już jest przygotowane, zapięte na ostatni guzik. Radość ogarnia. To znaczy, że sprawy toczą się do przodu, jest dobrze”. Stwierdził, że AWPL-ZChR jest ugrupowaniem prolitewskim. I swoje określenie uzasadnił: „AWPL-ZChR jest partią prolitewską, bo mamy piękny program. Wyobraźcie, jaka by była Litwa, gdyby ten program udało się zrealizować. Pracujemy dla Litwy, więc jesteśmy prolitewscy. Kochamy swoje państwo i chcemy zwalczać rzesze nieuczciwych” – powiedział.

“Nie “jedenastka”, tylko dwukrotnie pierwsza AWPL-ZChR”
Rafael Muksinow, przedstawiciel mniejszości tatarskiej, radny m. Wilna z ramienia „Bloku Waldemara Tomaszewskiego”, filozoficznie i obrazowo ocenił, że wylosowany w wyborach numer listy wyborczej 11 należy odczytywać nie jako „jedenaście”, a jako dwa pierwsze numery. „Dwukrotnie pierwsza AWPL-ZChR, bo są to: ludzie, wykonana praca i plany. Siła AWPL tkwi w tym, że myśli o przyszłości Litwy. Polskiej społeczności na Litwie powiodło się, że ma W. Tomaszewskiego: charyzmatycznego polityka, bardzo dobrego człowieka, osobowość o wysokich wartościach moralnych. Tacy już się nie rodzą” – oświadczył. Powiedział, że jest szczęśliwy z możliwości pracy we frakcji AWPL-ZChR w radzie m. Wilna pod kierunkiem Renaty Cytackiej. „Polacy na Litwie demonstrują odwagę społeczną, nie lękają się, są bardzo profesjonalni i cechują ich wysokie wartości moralne. AWPL-ZChR nie tylko broni praw Polaków, ale też zabiega o sprawy ważne dla całej Litwy i z sukcesem działa na szczeblu unijnym. Polska społeczność – na rzecz wszystkich narodowości zamieszkujących Litwę” – hasłem spuentował radny stołecznej rady.

Lider AWPL-ZChR W. Tomaszewski na zakończenie konwencji podziękował „wszystkim razem i każdemu z osobna”: księżom Józefowi Aszkiełowiczowi, Janowi Matusewiczowi, Włodzimierzowi Sołowiejowi, Antoniemu Dilysowi i Andrzejowi Andrzejewskiemu, prowadzącym, kierownikowi zespołu „Perła”, Germanowi Komarowskiemu oraz kierowniczce zespołu „Randeo Anima”, Augustynie Grejciun, „numer jeden na liście” Ricie Tamašunienė, posłom: Wandzie Krawczonok, Michałowi Mackiewiczowi, Józefowi Kwiatkowskiemu, Jarosławowi Narkiewiczowi, Leonardowi Talmontowi, Zbigniewowi Jedzińskiemu, przybyłym na konwencję przewodniczącej Aliansu Rosjan Tamary Łochankinej i przewodniczącej Towarzystwa Białoruskiej Mowy Marii Matusewicz, członkom centralnego sztabu wyborczego i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konwencji wyborczej AWPL-ZChR, która, w opinii uczestników, była świetnie zorganizowana i przeszła we wspaniałej atmosferze jedności i solidarności.

Na zakończenie obrad ksiądz Józef Aszkiełowicz pobłogosławił nowe logo partii i życzył, by posłowie z ramienia AWPL-ZChR w dalszym ciągu bronili Kościoła, rodziny i szkoły.

www.L24.lt

2016-09-03