LogoALT
troki_konwent

9 września w Domu Kultury w Trokach odbyła się konwencja wyborcza Trockiego Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).
Konwencję poprzedziła Msza św. w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach, gdzie zebrani modlili się w intencji kierownictwa AWPL-ZChR, jej członków oraz za pomyślny udział partii w wyborach do Sejmu RL. Mszę św. odprawił ksiądz dziekan Jonas Varaneckas.

Zjazd partii rozpoczęto słowami św. Jana Pawła II: „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.

Konwencję prowadzili – radna samorządu rejonu trockiego Alina Kowalewska i dyrektor Uniwersalnego Centrum Wielofunkcyjnego w Rykontach Dariusz Niedźwiecki. Mówili, że program wyborczy AWPL-ZChR jest bardzo ambitny i obszerny, dotyczący każdego obywatela Litwy, skierowany ku lepszemu życiu zwykłego człowieka, wspierający rodziny i emerytów, dbający o sprawiedliwość społeczną i broniący wartości chrześcijańskich. Prowadzący podkreślili, że AWPL-ZChR, jako jedyna z partii parlamentarnych, nie była zamieszana w żaden skandal korupcyjny. To formacja, która łączy przedstawicieli wielu narodowości, łączy, a nie dzieli, działa i pracuje, aby żyło się lepiej na ziemi ojczystej. „Przede wszystkim sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka w imię wartości chrześcijańskich“ – mówili prowadzący.

„Władze powinny służyć dla ludzi”
Przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego, szef sztabu centralnego partii Waldemar Tomaszewski na początku przemówienia podkreślił: „Jest ważne, że wszystkie swe imprezy rozpoczynacie od Mszy świętej“. Przewodniczący zadeklarował, że partia AWPL-ZChR gwarantuje uczciwą politykę. Zaakcentował, że AWPL-ZChR jako jedyna partia parlamentarna nie głosowała za zwiększeniem wynagrodzeń dla posłów. Mówił też o konkretnych propozycjach dla wyborców w całym państwie, o wizji prowadzenia polityki prorodzinnej, o zwiększeniu emerytur i uczciwym prowadzeniu polityki.

„Władze powinny służyć dla ludzi, a nie odwrotnie” – podkreślił Tomaszewski. Lider ugrupowania zaznaczył, że program wynika z ideologii partii i został opracowany w oparciu o wartości chrześcijańskie. „Z wartości chrześcijańskich wypływa wszystko inne: uczciwa polityka, sprawiedliwość społeczna, wychowanie młodzieży. Celem jest przekazanie dobrych rozwiązań w sprawach politycznych i podanie dobrych przykładów“ – mówił przewodniczący.

Lider partii ubolewał, że na wybory do Sejmu RL rejon trocki został podzielony na dwa jednomandatowe okręgi wyborcze. Zachęcał do aktywnej pracy podczas kampanii wyborczej, żeby osiągnąć zwycięstwo w dwóch okręgach jednomandatowych. Lider zapewnił, że wynik wyborczy nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do realizacji programu.

Tomaszewski podziękował wszystkim za pracę i wysiłek. Zakończył przemówienie cytatą św. Augustyna: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”.

„Startujemy w wyborach z pięknym programem prorodzinnym”
Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, która otwiera listę kandydatów, w imieniu frakcji parlamentarnej mówiła, że posłowie partii wykonali wszystko, co było w ich siłach, aby zrealizować program wyborczy formacji – złożyli szereg projektów, bronili interesów człowieka. Życzyła partii i całemu kraju, aby do Sejmu RL trafiło więcej ludzi uczciwych, którzy zrozumieliby realne potrzeby obywateli państwa. „Startujemy w wyborach z pięknym programem prorodzinnym. Właśnie ten kierunek wypracowaliśmy w Sejmie przez cztery lata, obcując z ludźmi, widząc jak realnie żyją mieszkańcy Litwy“ – mówiła posłanka.

Starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR wypowiedziała się za polepszeniem warunków życia obywateli całego kraju, za sprawiedliwość społeczną. Tamašunienė podkreśliła, że ważne jest finansowe wspieranie młodych rodzin, aby nie chciały emigrować w poszukiwaniu lepszych warunków życia. „120 euro na każde dziecko co miesiąc, wzrost emerytur i wynagrodzeń, normalne ceny na leki, solidarność podatkowa, zachowanie sieci szkół, opodatkowanie banków i ich aktywów“ – powiedziała polityk. Zachęcała wszystkich do zapoznania się z obszernym programem wyborczym AWPL-ZChR.

„Pracowaliśmy, pracujemy i będziemy uczciwie i bezinteresownie pracować dla dobra naszych ludzi“
Prezes Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL-ZChR, wicemer samorządu rejonu trockiego Maria Pucz serdecznie witała wszystkich na rejonowym konwencie. Na wstępie swego przemówienia zwróciła uwagę na to, że w Oddziale AWPL-ZChR w rejonie trockim znacznie wzrasta liczba członków partii. Dziś do oddziału należy 145 członków. Prezes cieszyła się, że dołączyło się niemało młodych osób.

„Pracując w rejonie na stanowiskach kierowniczych, stawiamy przed sobą cel służenia pomocą i radą dla wszystkich mieszkańców Ziemi Trockiej. Pracowaliśmy, pracujemy i będziemy uczciwie i bezinteresownie pracować dla dobra naszych ludzi“ – zaznaczyła prezes oddziału.

Maria Pucz zaznaczyła, że w rejonie trockim wytypowano 19 osób na listę kandydatów AWPL-ZChR do Sejmu RL. Cieszyła się, że w okręgu wyborczym Troki-Jewie, do którego należą 22 komisje dzielnicowe, partia ma swych przedstawicieli w każdej z komisji. W okręgu Orany-Troki w 50 komisjach dzielnicowych będzie pracowało 22 członków, oddelegowanych przez AWPL-ZChR. Prezes zaznaczyła, że do komisji, do których partia nie oddelegowała swych członków, będą w dzień wyborów oddelegowani obserwatorzy partii. „Mocno wierzę, że wspólnym wysiłkiem, z pomocą tak dzielnych i ambitnych ludzi kolejny raz uda się wygrać wybory do Sejmu RL“ – z optymizmem stwierdziła prezes Trockiego Oddziału AWPL-ZChR.

„Mówią, że wiara czyni cuda, a nadzieja jest jej umocnieniem. I to prawda. Dzięki niej pokonujemy wiele trudności na drodze życia. W nazwie partii są nowe słowa „Związek Chrześcijańskich Rodzin“, a rodzina jest oparciem w życiu, czymś, co nas chroni, i wzmacnia, spełnia ogromną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Prawdziwe chrześcijańskie rodziny można rozpoznać po tym, że są wierne, cierpliwe, otwarte na życie i szanujące osoby starsze. Sekretem tego wszystkiego jest Jezus w rodzinie“ – mówiła prezes.

Maria Pucz swoje przemówienie zakończyła słowami św. Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna“.

„Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”
Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL, prezes Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie podkreślił, że posłowie z ramienia AWPL-ZChR działają wiele dla dobra mieszkańców, ale niekiedy szeregowy obywatel, który dużo pracuje, jest zajęty sprawami osobistymi, nie zna wszystkich szczegółów pracy w Sejmie. Wymienił podstawowe prace wykonane przed posłów partii. Zaznaczył, że każdy z 8 przedstawicieli sejmowej frakcji AWPL-ZChR ma swoje obowiązki, wszyscy są aktywni, składają swoje propozycje. Frakcja AWPL-ZChR w ciągu czterech lat pracy przedstawiła 445 projektów ustaw. Wiceprzewodniczący Sejmu podkreślił, że osobiście przyczynił się do 140 projektów.

Dodał, że zawdzięczając przedstawicielom AWPL-ZChR na stanowiskach kierowniczych, zostały zachowane placówki oświatowe w rejonie trockim. Dzięki staraniom i współpracy zostały akredytowane szkoły w Trokach i Landwarowie. Jedynie nieakredytowana została jeszcze Szkoła Średnia w Połukniu, ale to tylko kwestia czasu, bo ta kwestia jest rozstrzygana na najwyższych szczeblach władzy. Narkiewicz zaznaczył, że w rejonowych szkołach otwarto polskie grupy przedszkolne, odnowiono budynki szkolne. Działano aktywnie, aby otrzymać środki finansowe na renowację placówek oświatowych. Wiceprzewodniczący Sejmu RL podziękował wszystkim za zaufanie.

Podczas imprezy wystąpiły i dla zebranych zaśpiewały: solistka z trio „Hanki” z Połuknia Renata Joknienė i solista Dariusz Niedźwiecki.
Prowadząca Alina Kowalewska zamknęła zjazd słowami św. Jana Pawła II: „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”. Życzyła, aby te słowa wypowiedziane przez świętego towarzyszyły podczas całej kampanii wyborczej i po zakończeniu wyborów.

www.L24.lt

2016-09-10