LogoALT
1 Rita Tamašunienė
2 Irina Rozowa
3 Michał Mackiewicz
4 Wanda Krawczonok
5 Zbigniew Jedziński
6 Józef Kwiatkowski
7 Jarosław Narkiewicz
8 Romualda Poszewieckaja
9 Jarosław Kamiński
10 Rafael Muksinow
11 Tadeusz Andrzejewski
12 Oleg Marinicz
13 Maria Pucz
14 Renata Cytacka
15 Gediminas Janavičius
16 Tamara Szuklina
17 Bolesław Daszkiewicz
18 Edita Tamašiūnaitė
19 Tadeusz Ławrynowicz
20 Marija Matusewicz
21 Antoni Jundo
22 Danuta Narbut
23 Andrej Kugmerov
24 Zbigniew Maciejewski
25 Edward Trusewicz
26 Teresa Sołowjowa
27 Teresa Dziemieszko
28 Oleg Dawidiuk
29 Rasa Tamašiūnienė
30 Artur Ludkowski
31 Iwona Czerniawska
32 Dmitrij Ikonnikow
33 Tadeusz Romanowski
34 Krystyna Zimińska
35 Irena Karpavičienė
36 Władysław Kondratowicz
37 Olga Bielasz
38 Danuta Janina Jusel
39 Wiktor Łowczyk
40 Aleksandr Fiodorow
41 Grzegorz Sakson
42 Jolanta Stankiewicz
43 Regina Abłom
44 Natalija Wiktorowa
45 Żaneta Jankowska
46 Henryk Kasperowicz
47 Teresa Andruszkiewicz
48 Franciszek Żeromski
49 Waldemar Szełkowski
50 Władysław Jedziński
51 Sergiej Szepliakow
52 Waldemar Rybak
53 Jadwiga Ksiendzowa
54  Anna Jankowska
55  Jerzy Obłoczyński
56  Tadeusz Pawłowski
57  Wacław Wiłkojć
58  Ola Łukaszewicz
59  Janina Rogożinskaja
60  Anton Bandalewicz
61  Alicja Pieślak
62  Aneta Gracjana Łapcun
63  Andżelika Zenowicz
64  Tadeusz Tuczkowski
65   Andrzej Niemiec
66  Tatjana Shatrouska
67  Elita Sienkiewicz
68  Danute Rodz
69  Oswaldas Kuzmickas
70 Stanisław Jakutis
71  Greta Zacharewicz
72  Zbigniew Sienkiewicz
73  Andrius Szarejus
74  Marjan Buinickas
75  Renata Moroz
76  Józef Wasilewski
77  Henryk Tomaszewicz
78 Ewelina Sołowjowa
79  Jolanta Kuzmicka
80  Anna Serikowa
81  Wiktor Marcinkiewicz
82 Leonija Petrauskiene
83 Maria Suchocka
84 Irena Baranowska
85  Edward Worszyński
86  Maryna Taraszkiewicz
87  Beata Bartoszewicz
88  Emilia Trzeciak
89  Jarosław Symonowicz
90  Walerij Jemeljanow
91  Alina Rizgieliene
92  Wasilij Karpowicz
93   Stasys Szpakauskas
94  Anna Ingielewicz
95  Jaroslav Urbanowicz
96  Jolanta Raczyńska
97  Jarosław Wojciechowicz
98  Jerzy Zaranka
99  Czesława Zadranowicz
100 Marian Kuzborski
101  Łucja Ławrynowicz
102  Iwona Romanowska
103  Czesława Lisowska
104 Tadeusz Jarmołowicz
105  Anna Jesviliene
106  Marija Ażubalienie
107  Witalij Żemoitin
108  Renata Jokniene
109  Walerij Koczan
110  Anna Łastowska
111  Kristina Mikolajuniene
112  Walerian Witkowskij
113  Teresa Butrimowicz
114  Beata Zajankovskienė
115 Wiesława Kodź
116  Zbigniew Wołochowicz
117  Walerjan Jusionis
118  Sabina Karankiewicz
119  Elwira Żuk
120  Dorota Waszkowicz
121  Eduard Tyszkiewicz
122  Alina Narkiewicz
123 Dariusz Niedźwiecki
124  Wioleta Dudutiene
125  Andrzej Kulevicius
126   Marta Narkun
127  Henryk Kropa
128  Rokas Dailydė
129  Gitana Szablinskaja
130 Ryszard Ignatowicz
131 Teresa Bierzańska
132  Andżeła Dajlidko
133  Alberta Stanislawa Ruskań
134  Teresa Radżiunienie
135  Bożena Klimieniuk
136  Aivaras Trainovicius
137  Jolanta Gardżiuliene
138  Leonard Talmont
139  Edmund Szot