LogoALT
1. Nowe Miasto Artur Ludkowski
2. Stare Miasto Tadeusz Ławrynowicz
3. Antokol Tadeusz Andrzejewski
4. Żyrmuny Renata Cytacka
5. Fabianiszki Rafael Muksinow
6. Szeszkinia Zbigniew Maciejewski
7. Justyniszki Danuta Narbut
8. Karolinka Edita Tamošiūnaitė
9. Leszczyniaki Jarosław Kamiński
10. Nowa Wilejka Wanda Krawczonok
11. Ponary Romualda Poszeweckaja
12. Werki Grzegorz Sakson
16. Dainavos Aleksandr Fiodorow
20. Baltijos Tamara Szuklina
21. Marių Irina Rozowa
22. Pajūrio Andrej Kugmerow
23. Danės Oleg Marinicz
40. Kelmės Laimutė Burbienė
52. wisagińsko-jezioroski Dmitrij Ikonikow
53. Nalšios (ignalińsko-święciański) Zbigniew Jedziński
54. malacko-szyrwincki Rasa Tamošiūnienė
55. niemenczyński (rejon wileński) Rita Tamašunienė
56. solecznicko-wileński Leonard Talmont
57. miednicki (rejon wileński) Czesław Olszewski
58. trocko-jewski Jarosław Narkiewicz
59. koszedarsko-elektreński Ewelina Solowjowa
70. orańsko-trocki Maria Pucz
71. łoździejsko-druskienicki Rokas Dailydė