LogoALT
konwencja_soleczniki_rinkimai2016

Penktadienį, rugsėjo 16 d., Šalčininkų kultūros centre įvyko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Šalčininkų skyriaus priešrinkiminis suvažiavimas. Prieš pradedant suvažiavimą, Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios.

Bendra malda

Šv. Mišioms vadovavo kun. Vaclav Volodkovič, pamaldas koncelebravo kunigai Daniel Narkun, Kazimež Gvozdovič ir Valdemar Ulčukevič. Per Šv. Mišias giedojo Dainų ir šokių ansamblio „Solczanie“ nariai.

Priešrinkiminio suvažiavimo tikslas buvo pristatyti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos programos kryptis, supažindinti su kandidatais bei įteikti jiems pažymėjimus.

„Laimėsime!“

Priešrinkiminį suvažiavimą pradėjo partijos Šalčininkų rajono skyriaus pirmininkas, rajono meras Zdzislav Palevič. „Ar laimėsime rinkimus?“ – pradėjo retoriniu, kaip pats pasakė, klausimu. Iš salės išgirdo garsų ir darnų  – „Laimėsime!“

Z. Palevič pabrėžė, kad jo kalbos tikslas – įtikinti susirinkusiuosius, kad LLRA-KŠS laimės rinkimus, bei paraginti imtis veiksmų, kurie lemtų, kad būtent taip ir bus. „Vienas siūlas nedaug reiškia, o jį patraukus – plyšta. Tuo tarpu į storą lyną supinti siūlai gali išlaikyti didelį svorį“. Meras žmogaus veiksmų galią palygino ir su laivu, kuris, kai yra tvirtos konstrukcijos, gali nugalėti audras ir pagaliau sėkmingai pasiekti uostą. „Alegorijas galime dauginti, tačiau svarbiausia mintis – vienybė. Vienybė jungia, kuria, yra pergalės, taip pat ir politinės, pagrindas. Vienybė ir solidarumas mus vienija, yra mūsų sėkmės garantas. Puoselėkime tai“, – ragino LLRA-KŠS Šalčininkų skyriaus pirmininkas.

„Lygiai 20 metų dalyvaujame rinkimuose kaip politinė partija. Būdavo sunku, bet pergalinga. Artėjantys Seimo rinkimai mums bus šešti. Mes vis geriname savo rezultatą, mūsų rinkėjai eina balsuoti ir balsuoja už LLRA. Mes čia, Šalčininkų rajone, esame stiprūs ir gerai organizuoti, sugebame padaryti daug gerų dalykų. Ir padarėme. Mūsų šūkiai, su kuriais einame į rinkimus,  nebuvo tuščios frazės. Neskelbiame tuščių pažadų. Su žmonėmis, tarp žmonių ir žmonėms – tai direktyva, kuri yra ant kiekvieno mūsų atstovo rašomojo stalo nepriklausomai nuo užimamų pareigų. Taip dirbome, dirbame ir dirbsime“, – patikino politikas.

„Stengiamės spręsti kiekvieno žmogaus problemas. Padarėme daug: turime gerą žemės ūkį, sutvarkytą švietimo sistemą, gerų kultūrinių pasiūlymų, sutvarkytą teritoriją, infrastruktūrą, puoselėjame tautinę atmintį, turime finansinį stabilumą ir dinamiškai pritraukiame nebiudžetines lėšas, o mūsų jaunimas yra gerai išauklėtas“, – vardijo rajono meras.

„Sėkmė – laikinas reiškinys. Mums prieš akis – naujas iššūkis, kurį turime paversti sėkme. Pergalė rinkimuose nėra tikslas savaime, o tik įrankis, leisiantis spręsti mūsų piliečių problemas. Mūsų šalyje yra daug ydingų dalykų. Žmonės tai mato ir išvažiuoja. Tuo tarpu mūsų uždavinys yra būti čia, Vilniaus krašte, čia dirbti ir čia gerinti situaciją. Tai yra mūsų uždavinys. Neturime teisės susirgti abejingumo liga“, – perspėjo Z. Palevič.

Partijos Šalčininkų rajono lyderis pabrėžė, kad LLRA-KŠS yra respublikinė partija. Pasakė, kad Lietuvos piliečiai turi teisę į turtingą, teisingą, save gerbiančią, orią Lietuvą su augančia ekonomika, pakankamu darbo vietų skaičiumi, gerai apmokamu darbu, į Lietuvą, kurioje jaunimas randa sau vietą. „Norime tokios šalies. Privalome norėti tokios šalies ir privalome kurti tokią šalį. Tik tokią šalį gerbia jos piliečiai“, – pasakė Z. Palevič.

Meras išvardijo rinkimų sėkmės sąlygas: vienybė, solidarumas ir didžiulis darbas. „Sugebame ir žinome, kaip tai padaryti. Turime didžiulį bagažą ir potencialą. Esame patikrinti ir patikimi. Į sėkmę nevažiuojama liftu, o einama laiptais. Laimėsime!“, – optimistiškai baigė kalbą meras Z. Palevič.

 „Tai gyvos istorijos kūrimas“

„Garbė Jėzui Kristui“, – taip savo kalbą pradėjęs LLRA-KŠS pirmininkas, europarlamentaras, partijos centrinio štabo vadovas Valdemar Tomaševski padėkojo dabartiniams partijos nariams ir rėmėjams už tai, ką šie nuveikė per visus tuos metus.

„Tai – gyvos istorijos kūrimas. Mūsų tikslas ir siekis yra suvienyti ne tik Vilniaus krašto bendruomenę, ne tik tautines mažumas. Esame geras pasiūlymas lietuvių tautybės piliečiams visoje šalyje“, – pabrėžė. „Esame geras pavyzdys. Turime švarią sąžinę. Tai didžiulio, tiek organizacinio, tiek kadrinio, darbo rezultatas. Reikalaujame ne tik iš savęs, bet ir iš kitų. Esame partija be korupcijos šešėlio“, – LLRA-KŠS privalumus, išskiriančius partiją Lietuvos politinėje scenoje, vardijo lyderis.

„Programa iš tikrųjų yra skirta kiekvienam mūsų šalies piliečiui. Mūsų siekis – padidinti piliečių, ypač mažiausiai uždirbančių, pajamas, sugrąžinti tvarią, ne tik priešrinkiminę, pagarbą kiekvienam piliečiui“, – pagrindinius LLRA rinkimų programos tikslus ir kryptis vardijo lyderis.

Pirmininkas pabrėžė, kad didesnis Seimo narių mandatų skaičius nėra tikslas savaime, o tik įrankis rinkimų programai įgyvendinti. Pagrindinė jos kryptis – rūpinimasis kiekvienu piliečiu“, – pareiškė pabrėždamas, kad reikia nuveikti daug darbų šalyje, kurioje kas penktas gyventojas gyvena žemiau skurdo ribos.

V. Tomaševski optimistiškai įvertino partijos šansus padidinti LLRA-KŠS narių skaičių Seime. „Yra didžiulė galimybė, kad padidinsime savo gretas“, – pasakė ir pridūrė, kad daugiausia dėl to, jog gyventojai pastebi, kad vadinamosios tradicinės partijos minimaliai rūpinasi gyventojais, o rūpinimasis kiekvienu Lietuvos piliečiu yra pagrindinis LLRA-KŠS veiklos tikslas, kuriuo remiantis buvo parengta partijos rinkimų programa.

„Seime reikalinga politinė jėga, kuriai iš tikrųjų svarbus kiekvienas pilietis“, – pareiškė V. Tomaševski ir pridūrė, kad LLRA-KŠS ne kartą įrodė, jog visuomenės ir kiekvieno piliečio gerovė partijai yra nediskutuotinas imperatyvas.

Politikas priminė, kad šią savaitę visos partijos, išskyrus LLRA-KŠS, balsavo už darbuotojams nepalankaus Darbo kodekso, gerokai apribojančio socialines garantijas ir darbuotojų teises, priėmimą. Šis balsavimas parodė dabartinės sistemos esmę. Šį susitarimą reikia keisti. LLRA-KŠS buvo vienintelė partija parlamente, kuri vienbalsiai atmetė Kodeksą. Mūsų atstovai yra nepaperkami“, – pareiškė V. Tomaševski. Kaip dar vieną sąžiningo veikimo pavyzdį pateikė balsavimą Seime dėl parlamentarų atlyginimo didinimo. „Mūsų atstovai vieninteliai balsavo prieš. Tai yra principingumas, ir taip bus toliau. Labai svarbu tai, kad šiais principais vadovaujamės ir kasdieniame gyvenime“, – pabrėžė.

LLRA-KŠS lyderis pareiškė, kad nepaisant to, jog jau kelerius metus partijos atstovai nėra kviečiami dalyvauti televizijos laidose, o kai kurios žiniasklaidos priemonės pateikia melagingą informaciją, žmones visoje Lietuvoje pasiekia tiesa, jie pradeda skirti, kas yra tiesa, o kas – ne.

„Su vienuoliktuoju numeriu vienijame visus geros valios žmones. Esame komanda, turime labai gerą programą ir galime iškovoti iki 15 mandatų. Korupcija sugraužė mūsų šalį, todėl gerą sąžiningos politikos pavyzdį norime perduoti visai Lietuvai“, – pabrėžė.

Vertindamas Šalčininkų rajono pasiekimus ir prisimindamas Šv. Augustino žodžius – „Kur Dievas yra pirmoje vietoje, ten viskas yra savo vietoje“, – V. Tomaševski pasakė: „Džiaugiuosi, kad Šalčininkų rajone viskas yra savo vietoje“.

„Esame sąžiningos politikos pavyzdys“

Seimo LLRA-KŠS frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, partijos rinkimų sąraše įrašyta pirmuoju numeriu, pasakė, kad atėjo laikas kalbėti, įtikinti ir tikėtis, kad per ateinančius 4 metus bus vykdoma sąžininga politika, o į piliečių poreikius bus atsižvelgiama.

„Turime labai gerą ir solidžią programą, iškalbingus simbolius, gerus žodžius ir darbus, kurie yra pavyzdys kitiems. Valdančiųjų dėmesio centre turėtų būti žmogus, nepriklausomai kokios tautybės, o valstybė turi gerbti kiekvieną pilietį. Visi esame lyg viena šeima, visuomenė yra kaip viena šeima, o pagarbos nusipelnė kiekvienas šeimos narys“, – pasakė politikė.

„Lietuvoje stebime jau ne demografinį nuosmukį, o nykimą. Jaunimas išvažiuoja, kuria šeimas užsienyje, vaikai lanko kitakalbes mokyklas. Lietuvoje likusios jaunos šeimos nori dirbti ir užsidirbti, nori turėti savo butą. Mūsų programa yra skirta tiems žmonėms“, – pasakė parlamentarė.

Seimo narė pabrėžė, kad šalyje yra stebimas ekonomikos augimas, surenkama vis daugiau mokesčių. „Tačiau ar šie pinigai pasiekia mokesčių mokėtojus? Gyventojai šio augimo nejaučia“, – pasakė politikė. LLRA-KŠS frakcijos seniūnė priminė partijos siūlymą mokėti kas mėnesį po 120 eurų už antrą ir kitus vaikus, apie siūlymą valstybei remti pirmąjį butą įsigyti planuojančias šeimas.

Kita remtina gyventojų grupė, anot politikės, – ligoniai. Ji išreiškė įsitikinimą, kad sveikatos apsaugos sistemai reikalingi dideli pokyčiai – kvotų sistemos atsisakymas Ligonių kasose, dėl kurios daugiausia kenčia rajonų poliklinikos. „Vaistai mūsų šalyje yra brangiausi visame regione – net Latvijoje jie pigesni“, – pabrėžė R. Tamašunienė. Politikė net papasakojo kuriozinius atvejus, kai Lietuvos Seimo nariai prašo jos, kad vykdama į Lenkiją nupirktų jiems pigesnių vaistų. Jei to prašo parlamentarai, tai kaip su tuo gali susitvarkyti eiliniai piliečiai?“, – retoriškai klausė.

Parlamentarė pasipiktino valdžios požiūriu į vyresnio amžiaus žmones. „Senjorai nėra gerbiami, o juk atidavė šaliai visą gyvenimą“, – pareiškė ir apgailestavo dėl delsimo grąžinti apkarpytas pensijas.

„Esame sąžiningos politikos pavyzdys. Nebuvome įsivėlę į jokius korupcijos skandalus. Žmonės tai mato ir vertina“, – apibendrino Seimo narė.

„Stengėmės įgyvendinti mūsų rinkimų programą. Ar viskas pavyko? Galbūt ne viskas, tačiau tikrai einame tinkama linkme. Mūsų reikalavimai yra aktualūs visai šaliai, ateiname su gerais pasiūlymais kiekvienam žmogui. Kiti slapta stebi mūsų pasiūlymus, „nusirašo“ nuo mūsų. Ir tai yra gerai“, – pasakė, o kalbą baigė optimistiškai: „Du vienetai – dukart pirmi!“

Partija turi ateitį

Seimo narys Leonard Talmont kalbėdamas prisiminė pradžią, kai LLRA ėmė dalyvauti rinkimuose, ir pasakė, kad partija turi ateitį, nes ji traukia jaunus žmones. „Per pirmuosius rinkimus nebūdavo tokių salių, tokių susitikimų. Matau, kad salėje yra tų pačių žmonių, bet yra ir jaunų, kurie tada dar tik mokėsi vaikščioti. Jaunimas užima aukštas pareigas. Ir tai yra gerai, nes tai – mūsų ateitis“.

Parlamentaras išvardijo būsimo darbo kryptis ir prognozavo LLRA-KŠS frakcijos Lietuvos Seime narių skaičių. „Reikia daug padaryti, kad Vilniaus kraštas būtų gražesnis. Vilniaus kraštui reikia pinigų ir investicijų. Ir šia kryptimi reikia dirbti“, – pasakė parlamentaras. „Seime mūsų bus 14“, – prognozavo L. Talmont, kandidatuojantis Šalčininkų-Vilniaus vienmandatėje rinkimų apygardoje, kur partijos rinkimų rezultatai iki šiol būdavo geriausi.

Priešrinkiminio suvažiavimo pabaigoje LLRA-KŠS pirmininkas V. Tomaševski bei partijos Šalčininkų skyriaus pirmininkas Z. Palevič įteikė kandidatams pažymėjimus, patvirtinančius jų, kaip parlamentaro mandato siekiančių asmenų, statusą.

Politikų kalbas keitė Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos auklėtinių pasirodymai, o pabaigoje priešrinkiminio suvažiavimo dalyviams koncertavo grupės „Blac Guitars“ ir „Solczanie“.

2016-09-16